Success stories


Mondelinge toetsen gingen perfect!


Ik heb vorige week de hele week toetsweek gehad en daarbij ook twee mondelingen. Een mondeling Engels en een mondeling Nederlands.

Beide leraren waren al op de hoogte van mijn techniek dus ik heb alle tijd gekregen. Deze tijd heb ik dus goed benut en ik heb niet gestotterd!

Naast deze twee uitdagingen heb ik verder helemaal niet meer gestotterd. 

Groetjes,

Victor van Helden


Victor • 5-daagse cursus

Onze video's