Wetenschappelijk bewezen stottertherapie

wetenschappelijk bewezen stottertherapie

De Del Ferro methode

Vloeiend spreken vanaf de eerste cursusdag

De Del Ferro methode staat bekend als een revolutionaire training voor het overwinnen van stotteren. Sinds 1978 is deze wetenschappelijk bewezen stottertherapie effectief voor kinderen en volwassenen die gemotiveerd zijn om stotteren te overwinnen.

Dankzij de unieke Del Ferro spreektechniek ervaren deelnemers al vanaf de eerste cursusdag het vermogen om vloeiend te spreken. De stottertherapie onderscheidt zich door haar focus op zowel de fysieke middenriftraining als de mentale ondersteuning. Dit resulteert in vloeiend leren spreken in alle dagelijkse situaties.

Wat maakt de Del Ferro methode uniek?

onmiddellijk resultaat

Vloeiend spreken vanaf de eerste cursusdag, zodat direct het zelfvertrouwen wordt verhoogd en bijdraagt aan het overwinnen van spreekangst.

sinds 1978

Pionier in de toepassing van middenrifademhaling tegen stotteren.

erkenning en vergoeding

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de stottertherapie volledig of gedeeltelijk.

stottervrij leven

Zorgt voor een stottervrij leven, terwijl de logopedie vaak focust op de acceptatie ervan.

effectief

Geschikt voor het oplossen van haperen, broddelen en stotteren bij kinderen en volwassenen, zowel bij een zwaar stotterprobleem als incidenteel stotteren.

wetenschappelijk bevestigd

De methode staat bekend als een wetenschappelijk bewezen stottertherapie, waarmee de effectiviteit is aangetoond.

13.000 gelukkige cursisten

Bewezen succes bij meer dan 13.000 mensen wereldwijd, met honderden vastgelegde succesverhalen.

Kernprincipes van de Del Ferro stottertherapie

De Del Ferro methode berust op twee fundamentele principes: middenrifademhaling en zelfontplooiing. Deze combinatie zorgt voor een krachtige en effectieve aanpak in het overwinnen van stotteren:

De Del Ferro methode is gebaseerd op de training van de middenrifspier, dat de primaire ademhalingsspier is. Door het middenrif vloeiend en correct te laten bewegen tijdens het spreken, zullen cursisten vanaf de eerste cursusdag vloeiend spreken.

Naast de middenriftraining omvat de Del Ferro methode ook een belangrijk mentaal aspect. Zelfontplooiing richt zich op het overwinnen van spreekangst, het opbouwen van zelfvertrouwen en het veranderen van negatieve gedachtenpatronen in zelfverzekerd gedrag. Dit is essentieel voor blijvend succes.

Deze twee principes worden gecombineerd in een holistische benadering. De deelnemers leren niet alleen hoe ze moeten spreken zonder te stotteren, maar ook hoe ze mentaal sterker kunnen staan in hun communicatie. Dit zorgt voor duurzame veranderingen en een diepgaande invloed op de algehele kwaliteit van leven van de deelnemers.

Chantals ervaring met de Del Ferro methode

Video afspelen over Chantal heeft stotteren overwonnen met de Del Ferro methode

Chantal • 31 jaar • Zwolle

Ze heeft de stottertherapie gevolgd in 2022

Ik wilde gymdocent worden, dat wist ik al vanaf groep 8. Maar ik stotterde, dus hoe ging ik dat doen?

Niet meer stotteren is voor Chantal een letterlijke verademing om meer rust uit te stralen naar leerlingen en collega’s tijdens haar werk als docent. De efficiëntie van haar lessen is gestegen.

De Del Ferro methode: stap voor stap

De Del Ferro methode is een zorgvuldig gestructureerd proces dat zich richt op het overwinnen van stotteren door middel van concrete stappen. Hier is hoe het werkt:

1 - Bewustwording en beheersing van de ademhaling

De methode begint met het aanleren van de middenrif-ademhalingstechniek. Cursisten leren hoe ze hun middenrifspier kunnen trainen, wat essentieel is voor vloeiend spreken.

Na het beheersen van de middenrif-ademhalingstechniek worden cursisten getraind om die meteen toe te passen tijdens het spreken. Vanaf de eerste cursusdag leidt deze techniek tot een volledige eliminatie van stotteren, waardoor cursisten vloeiend kunnen spreken.

Tijdens de therapie oefenen deelnemers het spreken in verschillende situaties binnen een veilige en ondersteunende groepsomgeving, waardoor zelfvertrouwen toeneemt en spreekangst vermindert.

De cursus geeft ook aandacht aan zelfontplooiing om negatieve gedachten en angsten aan te pakken, waardoor een positief zelfbeeld wordt bevorderd en het zelfvertrouwen stijgt.

De Del Ferro methode is zeer praktisch, omdat de nadruk wordt gelegd op oefenen in alledaagse situaties. Er wordt getraind in alle mogelijk spreeksituaties waarin gestotterd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het vloeiend leren spreken in een groep, het geven van een presentatie, telefoneren en hardop lezen.

De kracht van de methode is dat bij toepassing van de techniek stotteren onmogelijk is. Zo leren de cursisten vloeiend spreken tijdens iedere spreeksituatie.

Door deze gestructureerde aanpak biedt de Del Ferro methode een duidelijk pad naar vloeiend en zelfverzekerd spreken, waardoor stotteren effectief en duurzaam wordt overwonnen.

Cursisten bevestigen de effectiviteit van de Del Ferro methode

Om de twee jaar worden de resultaten gebundeld van de cursisten van het Del Ferro Instituut die hebben deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Hierdoor is het mogelijk om de invloed van de Del Ferro methode op stotteren nauwkeurig te meten en waar nodig verbeteringen door te voeren. De recentste enquête, uitgevoerd over de periode 2020 – 2022, heeft waardevolle inzichten opgeleverd dankzij de bijdrage van 480 respondenten.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn opmerkelijk: een significante meerderheid van 93% van de deelnemers rapporteerde een matige tot intensieve mate van stotteren voor aanvang van de cursus. Na het voltooien van de therapie meldde 92% van de respondenten een duidelijke verbetering, want zij stotterden niet meer.

Voor de stottertherapie

matig tot intensief stotteren 93%

Na de stottertherapie

vloeiend spreken 92%

Voor de stottertherapie: matig tot intensief stotteren

93%

Na de stottertherapie: vloeiend spreken

92%

Naast de fysieke verbeteringen, toont het onderzoek ook aanzienlijke vooruitgang in zelfvertrouwen en het verminderen van spreekangst. Voor de start van de cursus voelde 82% van de deelnemers zich onzeker. Deze onzekerheid transformeerde voor 62% van de cursisten in verhoogd zelfvertrouwen na het afronden van de cursus. Het overwinnen van stotteren gaat bij het Del Ferro Instituut hand in hand met het aanpakken van de mentale uitdagingen, zodat het leidt tot zelfverzekerd en zonder angst spreken.

Voor de stottertherapie

gevoelens van onzekerheid 82%

Na de stottertherapie

verhoging van zelfvertrouwen 62%

Voor de stottertherapie: gevoelens van onzekerheid

82%

Na de stottertherapie: verhoging van zelfvertrouwen

62%

Het onderzoek benadrukte verder dat 88% van de cursisten voorafgaand aan de cursus kampte met spreekangst. Opmerkelijk genoeg ervoer na afronding van de cursus 89% van de cursisten een significante vermindering of volledige eliminatie van deze angst.

Deze resultaten onderstrepen de doeltreffendheid van de Del Ferro methode en bevestigen dat een duurzame oplossing voor stotteren voor bijna iedereen binnen handbereik is.

Voor de stottertherapie

ervaren spreekangst 88%

Na de stottertherapie

vermindering of eliminatie van spreekangst 89%

Voor de stottertherapie: ervaren spreekangst

88%

Na de stottertherapie: vermindering of eliminatie van spreekangst

89%

Eerbetoon aan de grondlegger van de wetenschappelijk bewezen stottertherapie

In 1978 legde Len Del Ferro, een internationaal gerenommeerde Amerikaanse tenor, de basis voor de baanbrekende Del Ferro methode. Na een indrukwekkende internationale carrière in de opera, vestigde hij zich in Amsterdam als zangpedagoog. Hij werd een invloedrijk figuur in de Nederlandse muziekwereld door les te geven aan vele bekende Nederlandse artiesten.

Len Del Ferro was niet alleen een meester in de muziek, maar ook een pionier in de wereld van ademhalings- en mental coaching. Zijn innovatieve aanpak markeerde hem als de eerste in zijn soort in Nederland.

De grootste doorbraak van Del Ferro kwam op het gebied van stotteren. Eind jaren ’70 ontdekte hij dat stotteren een fysieke oorzaak had. Een ontdekking die mede werd getriggerd door zijn observatie dat mensen die stotteren vloeiend kunnen zingen, maar moeite hebben met spreken. Dit was een revolutionair inzicht dat indruiste tegen de heersende overtuiging van die tijd. 

Veel mensen met een stotterprobleem kregen te horen dat ze ermee moesten leren leven.

Men dacht namelijk dat stotteren voornamelijk een psychisch probleem was. Del Ferro’s werk heeft deze opvatting fundamenteel veranderd.

De middenrifspier is normaal de stille motor achter onze ademhaling, terwijl bij stotteren die spier ongecontroleerde bewegingen blijkt te maken. Dit inzicht van Len Del Ferro bood niet alleen een nieuw perspectief, maar ook een concrete oplossing. Door de middenrifspier te trainen en te beheersen, kun je een significante verbetering in je spraak ervaren.

Len Del Ferro is de oprichter van het Del Ferro Instituut

Meer dan tien jaar lang hielp Len Del Ferro honderden mensen hun stotteren te overwinnen. Onder hen was Patrick Wijdenes, één van onze huidige docenten, die het privilege had rechtstreeks van Del Ferro te leren. Deze directe overdracht van kennis vormt een essentiële basis voor de lessen van Patrick, waarin hij de krachtige technieken van de methode toepast.

Na het overlijden van Len Del Ferro in 1992 werd zijn innovatieve werk met toewijding voortgezet door zijn dochter Ingrid. Zij was intensief betrokken bij zijn werk en speelde een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijk bewezen stottertherapie. Onder haar leiding is de Del Ferro methode geëvolueerd en wereldwijd erkend en gerespecteerd als een effectieve behandeling van stotteren.

De Del Ferro methode is een wetenschappelijk bewezen stottertherapie

Naast het oplossen van stotteren heeft de Del Ferro methode als extra voordeel dat cursisten een uiterst goede ademhalingstechniek leren. Hierdoor verbetert niet alleen de ademhaling, maar ook het uithoudingsvermogen en de algehele conditie en fitheid. Het resultaat is een verlaagde melkzuurspiegel in het bloed, wat leidt tot minder vermoeidheid en een sneller herstel na inspanning.

De methode biedt bovendien uitkomst bij burn-outklachten, hyperventilatie en andere ademhalingsproblemen.

De innovatieve aanpak van de Del Ferro methode is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en bevestigd. Neuroloog dr. Van Hemert was de eerste die de hypothese van Len Del Ferro testte. Zijn onderzoek toonde aan dat ongecontroleerde bewegingen van de middenrifspier bij stotteren plaatsvinden, wat de luchtstroom verstoort en tot stotteren leidt.

Die bevinding is ondersteund door andere vooraanstaande wetenschappers, waaronder neurochirurg dr. De Grood en professor Macklem, een autoriteit op het gebied van longfysiologie. Hun onderzoeken bevestigden dat een vloeiende luchtstroom, gecreëerd door gecontroleerde middenrifbewegingen, essentieel is om stotteren te voorkomen.

Neuroloog dr. J.C.J. van Hemert, toetste in 1978 Len Del Ferro’s hypothese. Van Hemerts wetenschappelijk onderzoek toont met behulp van o.a. röntgenopnamen aan, dat de middenrifspier tijdens het stotteren ongecontroleerde bewegingen maakt.

Professor Peter T. Macklem van de McGill University van Montreal, Canada, was één van de meest gerenommeerde specialisten op het gebied van longfysiologie en het middenrif. Hij bevestigde Len Del Ferro’s hypothese.

Ingrid Del Ferro: De kracht achter het overwinnen van stotteren

Ingrid Del Ferro heeft al meer dan drie decennia de leiding over het Del Ferro Instituut. Haar expertise en toewijding zijn de drijvende kracht achter het instituut. Samen met een team van deskundige stottertherapeuten zorgt zij dat iedereen stotteren definitief kan overwinnen met de wetenschappelijk bewezen stottertherapie. Onder hun begeleiding hebben al duizenden mensen vanaf de eerste cursusdag geleerd om zonder stotteren te spreken.

Ingrids expertise op het gebied van stotteren heeft haar tot een veelgevraagd expert in de media gemaakt, zowel nationaal als internationaal. Van optredens op Nederlandse en Duitse televisie tot interviews door CNN en BBC, Ingrid deelt haar kennis en inzichten over stotteren met een breed publiek.

Onder haar leiding blijft de Del Ferro methode evolueren en wereldwijde erkenning krijgen als een effectieve behandeling voor stotteren. Met haar pragmatische resultaatgerichte benadering en empathische houding heeft Ingrid vele levens voor altijd veranderd.

De bewezen Del Ferro methode maakt mensen stottervrij

Ervaar zelf de Del Ferro methode in één van onze stottercursussen

Maak kennis met onze baanbrekende programma’s bij het Del Ferro Instituut, waar we de Del Ferro methode integreren in onze trainingen. Deze programma’s zijn speciaal ontworpen voor mensen van alle leeftijden, zowel voor kinderen als volwassenen. Inmiddels hebben meer dan 13.000 mensen één van de trainingen gevolgd. 

Het is nooit te laat voor een stottervrij leven. Spreek stottervrij vanaf de eerste cursusdag. De cursus vindt plaats in een kleine groep op onze trainingslocatie in Amsterdam. Duizenden volwassenen zijn je voorgegaan.

Leef je droom zonder stotteren! En dat al vanaf de allereerste cursusdag. De cursus vindt plaats in een kleine groep op onze trainingslocatie in Amsterdam. Duizenden jongeren zijn je voorgegaan.

Geef je kind een stottervrije toekomst. De stottertherapie vindt plaats in een kleine groep op onze trainingslocatie in Amsterdam. Vanaf de eerste cursusdag spreekt je kind stottervrij. Duizenden ouders en verzorgers zijn je voorgaan.

Of één van de speciale varianten:

Stottertherapie op maat voor volwassenen en kinderen, aangeboden bij onze trainingslocatie in Amsterdam, op een locatie naar keuze of in het comfort van je eigen huis met persoonlijke één-op-één begeleiding. Spreek stottervrij vanaf de eerste cursusdag.

De stottertherapie wordt volledig online aangeboden via interactieve videosessies, waarbij alle lesuren live worden gegeven door één van onze stottertherapeuten. Spreek stottervrij vanaf de eerste cursusdag.

Sluit je aan bij de duizenden mensen die al baat hebben gehad bij de Del Ferro stottertherapie en start vandaag nog jouw reis naar een stottervrij leven!

Plan je gratis online informatiegesprek over wat de Del Ferro methode voor jou kan betekenen

Plan je gratis online informatiegesprek over de therapie die Geertruida volgde

Geertruida stottervrij met Del Ferro

Voetballer Lutsharel Geertruida spreekt stottervrij in zijn documentaire 'Kind van Zuid'!

Mogelijk gemaakt door Del Ferro. Volg exact dezelfde stappen en word ook stottervrij! We vertellen je er graag alles over:

Del Ferro bij Humberto

Heb je Ingrid en Dennis gehoord bij Humberto op NPO Radio 1?

Volg exact dezelfde stappen als Lutsharel Geertruida en word ook stottervrij!