naar boven  

Dr. van Hemert


Dr.J.C.J. van Hemert, neuroloog

Neuroloog dr. J.C.J. van Hemert, destijds verbonden aan de Maria Stichting te Haarlem, toetste in 1978 als eerste Len Del Ferro’shypothese.

Van Hemerts wetenschappelijk onderzoek, toont, met behulp van onder andere röntgenopnamen, aan dat de middenrifspier tijdens het stotteren ongecontroleerde bewegingen maakt. De luchtstroom wordt hierdoor ernstig verstoord, met als gevolg dat de uitgeademde lucht in horten en stoten de stembanden passeert. Stotterend spreken is het resultaat.

Van Hemert: “Toen ik voor het eerst met Leonard del Ferro sprak over zijn methode en de toepassing ervan, schoot mij de uitspraak van de stotteraar Nuttall te binnen: ´Wie de oplossing van het stotterprobleem vindt, zal ook de oplossing hebben gevonden van de rest van de problemen der mensheid.”. Hoewel uit deze uitspraak vooral de nood sprak van een individuele patiënt, gaf zij duidelijk aan dat vele pogingen om het stotterprobleem op te lossen niet het gewenste resultaat opleverden. Het brede scala van therapieën dat ter behandeling van deze handicap is ontwikkeld, blijkt een gevolg te zijn van het gebrek aan overeenstemming, over de vraag wat stotteren eigenlijk is.

De Del Ferro methode is niet ontwikkeld volgens één van de conventionele theorieën over de oorzaken van stotteren. Deze methode gaat uitde fysieke realiteit van stotterende mensen. Haar uitgangspunt is, dat het fysieke functioneren van invloed is op het gevoelsleven en het gevoel van eigenwaarde.

Het bijzondere van de Del Ferro methode is de voornamelijk fysieke aanpak, door middel van training van het middenrif, ook diafragma genoemd. Het middenrif is een spierplaat die de afscheiding vormt tussen de borst- en buikholte. In dit kader verwijs ik naar de observaties door de radioloog H.A.S. Lemmers en andere onderzoekingen over de ontdekking van Leonard Del Ferro. De Del Ferro methode is in verschillende universiteiten en ziekenhuizen wetenschappelijk onder de loep genomen. Het onderzoek wat ik zelf leidde, betrof onder meer het onder röntgen doorlichting bestuderen van het middenrif, van mensen die stotteren en niet stotteren. Daarbij kwam aan het licht dat het diafragma van stotterende mensen tijdens het spreken onregelmatige bewegingen maakt. Ook werd duidelijk dat iemand die stottert tracht te praten en gelijktijdig in te ademen, hetgeen zelfs voor het niet stotterende mensen onmogelijk is.

Toepassing van de Del Ferro methode leert dat beheersing van het middenrif tot genezing van het stotteren kan leiden. Het is opmerkelijk dat vele stotterende mensen, die een veelheid van therapieën zonder daadwerkelijke resultaten hadden ondergaan, met deze methode direct succes boekten. Bij vrijwel alle in het Del Ferro Instituut behandelde mensen wordt al binnen enkele dagen een duidelijke verbetering geconstateerd.

Conclusie: de Del Ferro methode geeft vele tienduizenden Nederlandse stotterende mensen – om niet te spreken van vele honderdduizenden in de rest van de wereld – een reëel uitzicht op een definitieve oplossing van hun probleem.”

J.C.J. van Hemert, neuroloog

Wetenschappelijke artikelen

Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methode de oplossing biedt voor iedere vorm van stotteren. De Del Ferro methode heeft inmiddels duizenden mensen, wereldwijd, geholpen om een stottervrij leven.

lees meer

Onze video's

Ingrid Del Ferro aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk, De wereld draait door

De wereld draait door: Talkshow vanuit Amsterdam, met act... 

Stottert u of kent u iemand in uw naaste omgeving die stottert?

Al meer dan 30 jaar heeft Del Ferro duizenden mensen uit ... 

Maarten en Renee stotteren niet meer en spreken vloeiend

Maarten en Rene waren op het Del Ferro instituut en verte... 

Frederick heeft 18 jaar geleden zijn stotteren overwonnen!

Het is altijd mooi om oud-cursisten weer terug te zien!Fr... 

NOS Jeugdjournaal; stotteren overwinnen met de Del Ferro Methode

Del Ferro en Wereldstotterdag bij het Jeugdjournaal….