naar boven  

Simone Janka

Simone Janka • Directie assistent Duitsland

Simone is verantwoordelijk voor de Duitse vestiging. Haar zoon Jonas heeft op 6 jarige leeftijd het stotteren volledig overwonnen bij Del Ferro Duitsland. 

Als zelfstandige, in de gezondheidszorg en als ervaringsdeskundige, kan zij haar kennis over de Del Ferro Methode als geen ander verwoorden. 


Mijn verhaal

“De Del Ferro Methode heeft ons leven compleet veranderd. Ondanks jaren logopedie werd het stotteren van Jonas alleen maar erger. De Del Ferro Methode kon deze nachtmerrie beëindigen. Jonas is nu volwassen en is eigenlijk vergeten dat hij ooit heeft gestotterd. Hij spreekt als ieder ander en leeft zijn leven alsof hij nooit heeft gestotterd.”

Onze video's

Maak een keuze...
Stotteren verhelpen? Stottertherapie bij het Del Ferro Instituut
Del Ferro Institute:
Stotteren overwinnnen? Klik op het logo.
Breathing Academy
The Breathing Academy:
Beter ademhalen? Klik op het logo.